Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK 50 na odc. Strachówka – Łochów

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK 50 na odc. Strachówka - Łochów, fot. powiat-wolominski.pl

30 września w Ministerstwie Infrastruktury podpisany został Program Inwestycji umożliwiający rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy ścieżki pieszo-rowerowej na drodze krajowej nr 50 na odc. Strachówka – Łochów. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2023-2024.

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z kanalizacją deszczową
o długości prawie 12 km, przebiegający przez miejscowości: Księżyki, Strachówka, Jadwisin, Borki, Wójty, Myszadła, Zawiszyn i Łochów. Na tym odcinku zostaną również wybudowane zatoki autobusowe umożliwiające mieszkańcom bezpieczne korzystanie z komunikacji publicznej oraz chodnik o łącznej długości ponad 350 m. Zadanie obejmie ponadto zaprojektowanie i doświetlenie 22 przejść dla pieszych.

– Bezpieczeństwo na drogach jest naszym priorytetem. Dlatego nie tylko realizujemy wielkie projekty, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale również te mniejsze, poprawiające poziom bezpieczeństwa także tych niechronionych uczestników ruchu jakimi są piesi. Działania
te znacząco poprawiają komfort życia lokalnych społeczności – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który ze strony ministerstwa zatwierdził Plan Inwestycji.

– Bardzo się cieszę, że nasze starania właśnie się materializują w konkretne działania i już niebawem mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, szkoły, kościoła, czy innych ważnych miejsc na mapie naszego regionu. Trzymam kciuki za sprawne przeprowadzenie inwestycji – powiedział starosta Adam Lubiak, który w ostatnich latach wspierał starania gmin o realizację inwestycji i osobiście zaangażował się w rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu uczestniczyli również, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, wójt Strachówki Piotr Orzechowski oraz burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie również skrzyżowanie DK50 z drogą powiatową nr 4343W w Zawiszynie. Przebudowa odcinka drogi krajowej obejmie odcinek o długości przeszło 400 m i będzie polegała na zmianie geometrii wlotów, przebudowie zjazdów, budowie pasów do skrętu w lewo i poszerzeniu jezdni.

Realizacja inwestycji dotycząca budowy ścieżki pieszo-rowerowej na drodze krajowej nr 50
na odc. Strachówka – Łochów jest możliwa dzięki opracowanemu w Ministerstwie Infrastruktury Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. W ramach tego Programu GDDKiA sukcesywnie poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg krajowych, a w sposób szczególny niechronionych uczestników ruchu drogowego.