Budżet Mazowsza na 2022 rok przyjęty

Pieniądze, fot. Fotolia

Pomimo drożyzny udało się znaleźć dodatkowe środki na najbardziej palące potrzeby. Szkolenie kadr medycznych, wsparcie psychiatrii, wsparcie przechodzenia na zielone źródła energii czy funkcjonowanie rad seniorów i młodzieży. Nie zabraknie też środków na przebudowy dróg.

• Wzrost kosztów energii elektrycznej znacząco obciąża budżet województwa
• Odpowiadają za to należące do Samorządu Koleje Mazowieckie, które wożą 20 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce
• Pomimo to na kluczowe wydatki: transformację energetyczną, wsparcie dla seniorów i młodzieży, kształcenie kadr medycznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach znajdą się dodatkowe środki

Budżet Mazowsza na rok 2022 w liczbach bezwzględnych wzrósł. Niestety jeśli uwzględnimy wpływ inflacji oraz wzrost kosztów mediów, wtedy liczby nie wyglądają już tak imponująco. – Wynika to przede wszystkim z olbrzymich, drożyźnianych podwyżek cen energii elektrycznej i gazu, które nie mogą zostać bez wpływu na funkcjonowanie takich instytucji jak kolei, szpitale, instytucje kultury czy inne instytucje samorządowe, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. – tłumaczy Krzysztof Strzałkowski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w mazowieckim sejmiku. Jak zaznaczają radni mało kto zdaje sobie sprawę, jak duże są to przedsiębiorstwa. – Koleje mazowieckie wożą rocznie prawie 20 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce – wyjaśnia Strzałkowski. Kilkudziesięcioprocentowe podwyżki oznaczają znaczne ubytki w budżecie województwa.

Pomimo tych trudności w kasie województwa udało się znaleźć dodatkowe środki na programy, które uznane zostały za priorytetowe. Prawie 10 milionów złotych trafi na przebudowę skrzyżowań dróg wojewódzkich z powiatowymi i gminnymi. Tyle samo pieniędzy samorząd przeznaczy na dotowanie autobusów szkolnych. O połowę mniej zaś przeznaczone zostanie na nową inwestycję w kształcenie kadr medycznych. – Pandemia pokazała jakie mamy w kraju braki w szpitalach w związku z tym planowane jest powołanie policealnej szkoły medycznej w Wołominie – mówi Krzysztof Strzałkowski, inicjator poprawki do budżetu w tym zakresie. Podczas dzisiejszych obrad Sejmiku przyjęto również inną poprawkę z jego inicjatywy. Dzięki niej samorząd przeznaczy 2 miliony złotych na darmowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia. Za priorytet uznano również wsparcie psychiatrii dziecięcej, na którą przeznaczono dodatkowe 3 mln złotych. – Od wielu lat psychiatria dziecięca zmaga się z niedoborem środków, można nawet powiedzieć, że znajduje się w stanie zapaści. Samorząd nie może i nie chce dłużej stać z boku. Covid jeszcze bardziej podkreślił skalę tego dramatu. Poprawka choć w małym stopniu poprawi tę sytuację – mówi Wioletta Paprocka, radna Sejmiku Mazowsza inicjatorka poprawki.

Nie zabraknie też środków na transformację energetyczną. – Kiedy ceny energii rosną tak drastycznie, intencją Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej, jest przygotowanie samorządów do realizacji zadań inwestycyjnych polegających na oszczędzaniu energii i poprawie efektywności energetycznej. Środki na te zadania znajdą się w nowym instrumencie nazwanym Mazowsze dla czystego powietrza, którego wartość w 2022 roku wyniesie łącznie 9 mln złotych – tłumaczy Bartosz Wiśniakowski Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku. Mazowsze dodatkowe środki przeznaczy również na wsparcie inicjatyw młodzieżowych i senioralnych rad w samorządach na jego terenie. – Środki w kwotach po 1 milion, daje ogromną szansę na wzrost znaczenia tych jednostek w naszych samorządach. Oznacza to szkolenie ich członków, uaktywnienie rad w ich w lokalnych społeczeństwach, motywację dla samorządów, gdzie ich nie ma jeszcze, do ich powstania – mówi Piotr Kandyba, radny, inicjator poprawki.