Budżet Obywatelski Mazowsza – spotkanie w Wołominie

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł.

Biorąc pod uwagę skalę województwa – Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju – wprowadzenie budżetu obywatelskiego będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym.

– Dajemy mieszkańcom możliwość współdecydowania o tym, jakie projekty i inicjatywy zostaną zrealizowane. Budżety obywatelskie cieszą się dużą popularnością w wielu miastach. To pokazuje, że mieszkańcy chcą mieć realny wpływ na to, co się wokół nich dzieje, jakie projekty i przedsięwzięcia są dla nich ważne. Dlatego zachęcam wszystkich Mazowszan do aktywnego udziału w naszej inicjatywie – podkreśla Anna Brzezińska, radna województwa mazowieckiego.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. W ostatnim kwartale 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia br.

W najbliższych dniach w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Żyrardowie, Piasecznie i Wołominie odbędą się spotkania z mieszkańcami. W Wołominie 30 stycznia o godz. 18.00 w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości.