Debata społeczna w Ząbkach

Debata społeczna

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie zaprasza mieszkańców miasta Ząbki w dniu 19 października o godz. 19:00 na debatę społeczną. Podczas debaty zostaną omówione problemy mieszkańców związanych z lokalnymi zagrożeniami oraz działania policjantów w celu ich przeciwdziałania.

Tematem spotkań będą przede wszystkim lokalne problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem. Podczas debat omówione zostaną, między innymi, zagrożenia zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz priorytetowe działania policjantów w ramach programów „ Dzielnicowy bliżej nas” i „ Moja Komenda”. Policjanci zwrócą uwagę na wciąż aktualne zagrożenia dla seniorów, związane z oszustwami.

Debata odbędzie się 19 października 2023 r. o godz. 19:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10.