Dotacja na usuwanie azbestu

Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

Gmina Wołomin otrzymała prawie 29 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Druki można pobrać ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska: 22 763 30 47.