Drogi dojazdowe do gruntów rolnych ze wsparciem z budżetu Mazowsza

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych ze wsparciem z budżetu Mazowsza, fot: mazovia.pl

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostanie 29 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Inwestycje obejmą budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 2,5 mln zł z budżetu województwa.

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych ze wsparciem z budżetu Mazowsza, fot: mazovia.pl

W subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostanie w sumie 29 inwestycji, które otrzymają ponad 2,5 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. 26 to projekty realizowane przez gminy (2 mln zł), a 3 – przez powiaty (450 tys. zł).

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

Lista inwestycji z subregionu warszawskiego wschodniego dofinansowanych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

– Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł

– Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka 50 000 zł
Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica 110 000 zł
Klembów wołomiński Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew 100 000 zł
Poświętne wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) 120 000 zł
Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady – III Etap 70 000 zł
Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi 80 000 zł
Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski 30 000 zł
Tłuszcz wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00 110 000 zł
Wołomin wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) – etap I 70 000 zł