Fundusz Inwestycji Samorządowych

Funduszu Inwestycji Samorządowych, fot: powiat-wolominski.pl

W czwartek 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbył się briefing prasowy Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka i Sekretarza Stanu w MSWiA Pawła Szefernakera, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Starosta i Minister zaprezentowali założenia nowego rządowego programu wsparcia dla gmin, miast i powiatów powstałego z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Funduszu Inicjatyw Samorządowych.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez poszczególne samorządy inwestycji. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). To swoista Tarcza dla samorządów.

– Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie mieszkańcom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalnie działania – powiedział Minister Paweł Szefernaker.

Powiat Wołomiński będzie jednym z największych na Mazowszu beneficjentów nowego funduszu. Tylko Starostwo Powiatowe uzyska wsparcie w wysokości 13,5 mln złotych. Włącznie z dwunastoma gminami wchodzącymi w skład naszego powiatu, to kwota ponad 29 mln złotych. Dobrze zagospodarujemy te środki, to niespotykane w 30-letniej historii polskiego samorządu wsparcie dla samorządowych inwestycji lokalnych – stwierdził Starosta Adam Lubiak.

Wiele gmin i powiatów w dobie pandemii koronawirusa może mieć problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z TARCZY DLA SAMORZĄDÓW pozwolą na uzyskanie niezbędnych gwarancji dla realizacji zadań inwestycyjnych. To nowe szkoły, żłobki, drogi, wodociągi i chodniki, ale to także zastrzyk dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników. Wnioski o wypłatę środków będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Środki trafią do samorządów w ciągu kilku tygodni. Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcia dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce.