#GASZYNCHALLENGE w wykonaniu Policji Powiatowej w Wołominie

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie wraz z podległym komisariatami Policji przyjęła wyzwanie do udziału w społecznej akcji #GaszynChallenge, do której została nominowana przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na parkingu przed komendą obecni byli policjanci a także pracownicy cywilni i mieszkańcy powiatu. Wszyscy spotkali się w jednym słusznym celu, aby wykonać zadanie i zebrać w ten sposób pieniądze na rzecz Amelki, która urodziła się z rzadką, nieuleczalną chorobą – zespół Jouberta. Dziewczynka jest córką policjanta wołomińskiej komendy.

– Po nominacji do #GaszynChallenge, podobnie jak nasi poprzednicy, zdawaliśmy sobie sprawę, że zadanie, do którego zostaliśmy wybrani przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, ma nie tylko wymiar honorowy, ale zachęca przede wszystkim do niesienia pomocy dzieciom, tym bardzo chorym, które potrzebują wsparcia i pomocy w trudnej chorobie, lub kosztownej i długotrwałej rehabilitacji – czytamy na stronie wołomińskiej policji.

Amelka, córka policjanta wołomińskiej komendy, urodziła się z rzadką, nieuleczalną chorobą –Zespół Jouberta. Choroba ta charakteryzuje się typową wadą móżdżku i pnia mózgu, obniżonym napięciem mięśniowym oraz opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia funkcji nerek, wątroby oraz siatkówki oka. Amelka wymaga stałej kontroli wielu specjalistów w tym neurochirurga, nefrologa, neurologa, okulisty, genetyka, hepatologa. Wymaga również ciągłych systematycznych niestety kosztownych rehabilitacji, to jedyna szansa, aby zapewnić jej lepsze a w przyszłości samodzielne życie.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji społecznej #GaszynChallenge tym razem dla Amelki, która potrzebuje pomocy: POMOC DLA AMELKI

POMÓŻMY AMELCE, a także wszystkim dzieciom dotkniętym zespołem Jouberta i innymi chorobami. 10 pompek, przysiadów, skłonów to wyzwanie, które warto było podjąć.

Po wykonanym zadaniu wołomińscy funkcjonariusze nominowali:
– Straż Miejską w Wołominie,
– Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia w Zielonce,
– Uczniów I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ w WOŁOMINIE.