Gmina Dąbrówka otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Gmina Dąbrówka otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Kwota 4,5 mln zł zostanie przeznaczona na: rozbudowę i przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

Inwestycja ma na celu uzyskanie przestrzeni dodatkowej pod nowe klasy i dobudowanie stołówki wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem. Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu skrzydła w poziomie parteru zawierającego nowe oddziały do nauki, dużą stołówkę wraz z zapleczem kuchennym i wymianę pieców gazowych. Przewiduje się niewielką ingerencję w istniejącą część szkoły – powstanie między innymi łazienka dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będzie zrealizowana przebudowa dachu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz z powiązanymi wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, oraz instalacjami elektrycznymi. Jednocześnie przy zmianie pokrycia zostaną wykonane prace wewnątrz budynku oraz ocieplony cokół sali od strony zewnętrznej lub zostaną przebudowane ściany.

1 151 147 579,86 zł otrzymają samorządy z terenu województwa mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, w tym budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.