Gmina Klembów oferuje na sprzedaż wieże telekomunikacyjne

Gmina Klembów oferuje na sprzedaż wieże telekomunikacyjne źródło: klembow.pl

W 2020 roku Gmina Klembów zakończyła realizację projektu „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w wyniku którego zbudowano infrastrukturę składającą się z 3 wież telekomunikacyjnych. Gmina Klembów oferuje na sprzedaż wieże telekomunikacyjne:

Lipka – 52°22’46.1″N 21°22’12.5″E
Lipka, gm. Klembow, woj. Mazowieckie
dz. nr 1049, 1047, obręb 0008 –Lipka
jedn. ewid. 143407_2 – Klembow
Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy w
Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, sala nr 19.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszonym przetargu na stronie BIP

Wola Rasztowska – 52°26’51.8″N 21°16’47.5″E
Wola Rasztowska w, gm. Klembów, woj. mazowieckie
dz. nr 46 , obręb 0016 –Wola Rasztowska
jedn. ewid. 143407_2 – Klembów
Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy w Klembowie
przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, sala nr 19
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszonym przetargu na stronie BIP

Stary Kraszew – 52°24’13.1″N 21°15’50.6″E
Stary Kraszew, gm. Klembów, woj. mazowieckie
dz. nr 982, obręb 0006 –Stary Kraszew
jedn. ewid. 143407_2 – Klembów
Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 42, 45 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 12:30 w Urzędzie Gminy w
Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, sala nr 19.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszonym przetargu na stronie BIP

Istnieje możliwość podpisania umowy dzierżawy gruntu pod wieżę antenową, wg stawek określonych w Zarządzeniu Nr_0050_79_2021

Dodatkowych informacji o przedmiocie i warunkach przetargu udziela Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 29 753 88 07, m.kosior@klembów.pl