Gmina Radzymin otrzymała darowiznę

Gmina Radzymin otrzymała darowiznę, fot: radzymin.pl

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał ze Starostą Wołomińskim umowę darowizny, na mocy której Gmina Radzymin stała się właścicielem nieruchomości.

Jest to położona w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 działka wielkości 1110 m2 oraz budynek po komisariacie policji i garaż.

Darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację zadań Gminy w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i administracji publicznej, m.in. na siedzibę miejskiego centrum monitoringu.