Gość Aurelii Sobczak – Adam Lubiak, starosta wołomiński

413

Tematem rozmowy było podsumowanie mijającego, pierwszego roku zarządzania Powiatem Wołomińskim przez starostę, Adama Lubiaka.

Wśród osiągniętych sukcesów można wyróżnić:
– 44,6 mln zł na drogi powiatowe z Funduszu Dróg Samorządowych
– Przekazanie Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 36,5 mln zł – dotacja na rozbudowę
– Przekazanie Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 7 mln zł – remont oddziałów chirurgii i okulistyki
– Pozyskanie 1,8 mln zł dotacji rządowej na remont klatki schodowej i wymianę wind w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
– Pozyskanie 1,6 mln zł dotacji rządowej na nowy most na rzece Cienka, gm. Tłuszcz
– Zakup dwóch działek w Kobyłce (4 mln zł) o pow. 7 tys. m2. Cel: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych
– 30 doświetlonych przejść dla pieszych
– DPS w Zielonce: Otwarta Strefa Aktywności, ścieżka edukacyjna, tężnia (2020)

Reklama
Komentarze