Gość Aurelii Sobczak – Elżbieta Radwan i Małgorzata Izdebska

Tematem rozmowy był problem dotyczący gospodarki odpadami oraz temat pojawiających się w Wołominie dzików.