Goście Aurelii Sobczak – Bogusława Sieroszewska i Zbigniew Paciorek

Zapraszamy w sobotę 1 czerwca na godz. 18:00 do Pałacyku Briggsów przy al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na promocję długo oczekiwanego II tomu Rocznika Mareckiego.

II tom Rocznika Mareckiego jest bogato ilustrowany w niepublikowane dotąd zdjęcia archiwalne oraz opisuje wybrane zagadnienia z historii naszego miasta, m.in.: dzieje ludwisarni A. Zwolińskiego i S. Czerniewicza w Markach – Pustelniku, pobyt wojsk niemieckich w Markach w okresie I wojny światowej, historię angielskiej rodziny Briggsów w Markach, I i II Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Marki-Monte Cassino, pogrzeb niemieckiego generała Wernera von Fritsch’a w Strudze i wiele, wiele innych.

Przedmowę do Rocznika, pod redakcją Zbigniewa Paciorka, napisał Senator RP prof. Jan Żaryn.

Rocznik powstał dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga oraz finansowemu wsparciu mieszkańców Marek.

Na spotkaniu będzie można kupić II tom Rocznika Mareckiego oraz uzyskać wpisy i dedykacje autorów opracowania. Cena 65 zł za egzemplarz. Zapraszamy serdecznie.