I Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie na kadencję 2018–2023

Dziś o godzinie 16.00 odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Radzyminie.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Radzyminie na kadencję 2018 – 2023 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Sprawy różne.

Zapraszamy do śledzenia obrad on-line, transmisja będzie dostępna w serwisie Youtube na kanale TV Radzymin.