Od dziś przejezdny na całej długości

W czwartek 17 listopada oddany do użytkowania dla kierowców został węzeł „Wołomin”.

Do przetargu na remont zdewastowanego wiaduktu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpił jeden oferent – firma COLAS Polska Sp. z o.o., oferując kwotę realizacji zadania w wysokości 1,6 mln zł.

Powiat Wołomiński zabezpieczył na ten cel kwotę 500 tys. zł. Mając na uwadze rozmowy prowadzone od ponad roku z władzami Województwa Mazowieckiego, Starosta Adam Lubiak wystąpił do marszałka Adama Struzika z wnioskiem
o dofinansowanie prac budowlanych w kwocie 1,1 mln zł.

Na lipcowym posiedzeniu Sejmik Województwa przyznał Powiatowi 1,1 mln zł wsparcia. Współpraca w tym zakresie jest niezwykle ważna, gdyż to właśnie samorząd województwa ukończył w ostatnich miesiącach budowę drogi dojazdowej do istniejącego węzła „Wołomin”, który nie został jednak otwarty
z powodu dewastacji wiaduktu przy węźle.

– Kierowcy już od dzisiaj mogą korzystać z węzła, co znacząco poprawi jakość życia mieszkańców powiatu wołomińskiego i poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych. Cieszę się, że po wielu latach oczekiwania udało nam się dokończyć tę inwestycję i usprawniliśmy ruch w tym rejonie naszego powiatu. Obiekt jest również monitorowany, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i zapobiegnięcie ew. próbom dewastacji – mówi Starosta Adam Lubiak.