Interwencyjne równania dróg gruntowych w Markach

Interwencyjne równania dróg gruntowych w Markach, fot: marki.pl

W poniedziałek rozpoczęły prace dwie równiarki.

Pod koniec Urząd Miasta Marki informował o tym, że z uwagi na warunki pogodowe należy jeszcze poczekać z równaniem dróg gruntowych. Potrzebne jest bowiem rozmrożenie i wyschnięcie gruntu. Woda z roztopów nie mogła w sposób naturalny wsiąkać w głąb ziemi.

Aura wreszcie na tyle się poprawiła, że można rozpocząć równania gruntówek o charakterze interwencyjnym. Obecnie wykonują je dwie równiarki – na południu i północy miasta. Zlecenie realizuje firma ZROD z Kobyłki.

– Z uwagi na skalę ilości dróg gruntowych w naszym mieście – blisko 75 km – prace będę wykonywane sukcesywnie. Prace rozpoczną się od ulic, na których dochodzi do największych zagrożeń w zakresie poruszania się pieszych, uszkodzenia samochodów oraz w sytuacjach utrudnionego dostępu do posesji – informują przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg.