Inwestycje w sołectwach i przebudowy dróg ze wsparciem samorządu Mazowsza

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Duchnowie, montaż wiaty przystankowej w Karolinie, budowa placów zabaw w miejscowościach Marianowo i Małopole, a także przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Michałów-Grabina, Ostrówiec czy Klembów – to tylko wybrane projekty z 60 inwestycji z subregionu warszawskiego wschodniego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza. Łączne wsparcie to ponad 3,5 mln zł. W spotkaniu wziął udział radny województwa Piotr Kandyba.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Radny Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej zaznacza, że programy wsparcia na drogi dojazdowe do gruntów rolnych czy „Mazowsze dla sołectw” cieszą się ogromnym powodzeniem. – W pierwszym przypadku musimy regulować ilościowo i kwotowo przyznawanie środków. Zapotrzebowanie jest ogromne. W drugim przypadku większość sołectw, które mogły przystąpić do programu, już wykorzystało środki finansowe, a można składać wnioski raz na cztery lata. W przyszłym roku ponownie ogłosimy nabór do programu „Mazowsze dla sołectw” będzie więc kolejna szansa na wsparcie.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów. 41 z nich zostanie zrealizowanych na terenie gmin: Jabłonna, Serock, Kołbiel, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Radzymin i Tłuszcz. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 389 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

wołomiński

Dąbrówka

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Marianów

10 000,00 zł

wołomiński

Dąbrówka

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Małopole

10 000,00 zł

wołomiński

Dąbrówka

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Działy Czarnowskie

6 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Jadów

10 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębe Duże i Iły

10 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyglądały i Podmyszadła

10 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kukawki

10 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachów

10 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Dybowie, w Gminie Radzymin – etap I

10 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Budowa oświetlenia ulicy Dworkowej w sołectwie Łąki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Wykonanie chodnika w miejscowości Rysie

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w Dzięciołach

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w miejscowości  Chrzęsne

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczepanek

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zalesie

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kury oraz w miejscowości Balcery (2 słupy)

10 000,00 zł

wołomiński

Tłuszcz

Budowa oświetlenia ulicznego w Stryjkach w kierunku msc. Ołdaki

10 000,00 zł

 

Blisko 3,2 mln zł na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych w powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim

Radni sejmiku Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

W powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim wsparcie otrzymało 19 projektów. Łączna kwota dofinansowania to blisko 3,2 mln zł.

Gmina Dąbrówka

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, Małopole

119 000 zł

Gmina Jadów

wołomiński

Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn

250 000 zł

Gmina Klembów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477

130 000 zł

Gmina Klembów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów

44 000 zł

Gmina Poświętne

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcinka, Małków, Krubki-Górki

350 000 zł

Gmina Radzymin

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Bratnia w Starych Załubicach

250 000 zł

Gmina Strachówka

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borucza

174 000 zł

Powiat Wołomiński

wołomiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz

160 000 zł