Izba uchyla marecką śmieciówkę

Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

Regionalna Izba Obrachunkowa w uzasadnieniu przesłanym na początku grudnia wykazała kilka nieprawidłowości, wśród nich nieprecyzyjność pozostawiającą dowolność interpretacyjną. To ona w ocenie Izby może powodować nierówne traktowanie mieszkańców.

Od chwili otrzymania korespondencji urzędnicy mareckiego magistratu, intensywnie pracują nad poprawkami do uchwały. Temat wydaje się trudny, to nie pierwszy raz, gdy „uchwała śmieciowa” będzie omawiana „na szybko” bez szerokich konsultacji społecznych.