Jak zapobiegać zaginięciom seniorów

Policja, fot: fotolia.com

Seniorzy to grupa osób licząca około 26 procent społeczeństwa polskiego. Osoby te przeżyły wiele lat i dzięki temu posiadają bogate doświadczenie. Dlatego też należy im się szacunek oraz wsparcie od młodszych pokoleń, by móc jak najdłużej czerpać od nich wiedzę na temat życia. Jednak w ostatnich latach coraz częściej Policja odnotowuje zdarzenia, w których to osoby starsze wychodzą z domu i do niego nie wracają.

Seniorzy z uwagi na stan psychofizyczny i zmiany, które związane są z procesami starzenia są szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Przykładami takich zdarzeń są wypadki i sytuacje zagrażające ich życiu. Do nich należą między innymi zaginięcia, które w ostatnich latach są coraz częstszym zjawiskiem.

Na terenie całego kraju odnotowuje się co najmniej kilka takich zdarzeń każdego dnia. Również w powiecie wołomińskim, na przełomie kwietnia i maja, do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wpłynęły trzy zawiadomienia o zaginięciu osób starszych. Dzięki szybkiej reakcji ze strony policji, wszczęciu poszukiwań i zaangażowaniu funkcjonariuszy, udało się odnaleźć seniorów żywych i zdrowych.

W przypadku podejrzenia lub wystąpienia sytuacji zaginięcia, konieczne jest zgłoszenie tego faktu na Policję. Zawiadomienie o zaginięciu można złożyć w każdej jednostce Policji. Niewykluczone są również poszukiwania we własnym zakresie. W tym celu należy sprawdzić miejsca, które starsza osoba lubiła odwiedzać. Często jest to kościół, cmentarz, targowisko, czy park. Warto rozpytać sąsiadów lub znajomych seniora. Ewentualnie nawiązać kontakt z okolicznymi szpitalami lub przychodnią zdrowia z zapytaniem czy taka osoba nie została przyjęta na oddział

Gdy widzimy osobę starszą zwracajmy szczególną uwagę na ubranie, które często jest niedostosowane do pory roku lub dnia (zimowa czapka latem, brak kurtki w chłodne dni lub butów, piżama). Czasem są to przedmioty, których na co dzień nikt nie eksponuje np. talerz w rękach. Nawiązując z nimi rozmowę zwracajmy uwagę na wypowiedzi, które są często nielogiczne a ich zachowanie nerwowe. Natomiast pytania nieadekwatne do czasu i miejsca.

Opiekując się osobą starszą mieszkającą samodzielnie należy regularnie, najlepiej codziennie, odwiedzać i kontaktować się z nią. Zwracajmy uwagę w co zwykle ubiera się senior. Na wewnętrznej stronie ubrania lub w kieszeniach można umieścić „wszywki” z danymi personalnymi oraz kontaktem do opiekunów seniora. Kontrolujmy też, którą drogą przeważnie chodzi do często odwiedzanych miejsc. Jeśli jest to możliwe seniora można wyposażyć w telefon komórkowy, który pozwoli na zlokalizowanie miejsca pobytu osoby w przypadku zaginięcia.

Jednym z najnowocześniejszych sposobów jest opaska zakładana na rękę. Może to być zwykła z kluczowymi danymi personalnymi lub bardziej zaawansowana elektroniczna, która nadaje sygnał SOS. Prosta w obsłudze dla osób starszych oraz pozwala na szybkie i wygodne zlokalizowanie swojego bliskiego.

sierżant sztabowy Monika Kaczyńska