Jodek potasu – działania prewencyjne

W w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW) odbyła się konferencja prasowa wojewody Konstantego Radziwiłła, podczas której zostały przekazane założenia dotyczące dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku potencjalnego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie na terenie województwa mazowieckiego utworzonych zostało 1567 punktów dystrybucji i – jak zapewnia wojewoda – odpowiednia liczba tabletek została zabezpieczona. W Markach powstało dziewięć takich punktów (w tym jeden mobilny).

– Obecnie zagrożenie nie występuje, ale chcemy być przygotowani na każdą ewentualność. Należy pamiętać, że jodek potasu powinno się stosować tylko w przypadku realnego zagrożenia. Nie ma potrzeby i nie powinno się go brać na własną rękę i bez wskazań medycznych – tłumaczy wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Zgodnie z wytycznymi wojewody mazowieckiego wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

– Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie, powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu – mówi Tomasz Sławatyniec. dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

MUW zapewnia, że przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym. W przypadku uruchomienia wydawania, tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Według informacji Państwowej Agencji Atomistyki rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

Lista mareckich punktów

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Okólna 14
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach, ul. Pomnikowa 21
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wspólna 40/42
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, Al. J. Piłsudskiego 96
Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Wczasowa 5
Przychodnia Esculap, ul. Fabryczna 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardio-Med, ul. Sportowa 3
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach (mobilny punkt)