Kobyłka z Karta mieszkańca

Karta Mieszkańca Kobyłki, fot: kobylka.pl

Od 3 stycznia 2022 r. rusza z Programem Karta Mieszkańca Kobyłki. To doskonała okazja do pozyskania zniżek na zakupy w wybranych placówkach handlowych, usług dofinansowywanych przez urząd czy zakupu tańszych biletów na przejazd.

Na terenie Kobyłki korzystanie z linii w liniach autobusowych uzupełniających (L26, L27, L 40) przez pasażerów nieposiadających biletu ZTM, posiadacze Karty Mieszkańcy Kobyłki mogą podróżować za darmo, są zwolnione z opłaty. KMK pełni funkcję Biletu Metropolitalnego ZTM -Warszawskiej Karty Miejskiej i zastąpi obecne karty Warszawa+. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące ustanowienia biletowych zniżek na basen w Wołominie.