Kolejne zmiany w Alei Piłsudskiego w Markach

Remont Alei Piłsudskiego w Markach, fot: marki.pl

Wykonawcy remontu Alei Piłsudskiego w Markach informują, że na środę 21 listopada na godz. 11.00 została zwołana komisja, której celem będzie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Prawdopodobnie oznacza to przeniesienie ruchu na wyremontowaną wschodnią nitkę (odcinek Szpitalna – Ciurlionisa) i rozpoczęcie robót na zachodniej jezdni. Przypomnijmy – wykonawca naprawia studzienki kanalizacyjne oraz układa nową nawierzchnię asfaltową.

W ubiegły piątek miasto wystosowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o otwarcie wschodniej nitki i wstrzymanie rozpoczęcia robót na zachodniej nitce (odcinek Sosnowa-Ciurlionisa) do zakończenia okresu zimowego.

– Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że zimowa aura przerwie prace na kilka miesięcy. Naszym zdaniem, rozpoczynanie remontu o tej porze roku nie będzie rozsądnym rozwiązaniem – mówi Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.

Przebudowa Alei Piłsudskiego NIE JEST miejską inwestycją. Stanowi ona część kontraktu na budowę obwodnicy Marek. Prace są wykonywane przez włoską firmę Astaldi oraz jej podwykonawców.

16 listopada na stronie GDDKiA pojawił się komunikat „Remont DK8 na przejściu przez Marki – aktualne terminy”. Oto jego treść:

Trudności z zakończeniem remontu nie ustępują. Wykonawca ma problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników w tym do prac na obiektach mostowych, na rynku pojawiają się kłopoty z dostawami kruszyw do mas bitumicznych oraz warunki pogodowe są coraz mniej sprzyjające. Wykonawca jest zmuszony wyczekiwać okienek pogodowych umożliwiających układanie mas bitumicznych.

Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu, Wykonawca podał następujące terminy:

1. Odc. od ul. Dębowej– ul. Gajówka lub łącznik z DW631 do ul. Spacerowej w Słupnie (około km 476+000 do km 478+400) – ruch puszczony po obu jezdniach 10.10.2018

2. Odc. stacja Orlen – mjr Billa (salon samochodowy) (od km 472+200 do km 475+700) – ruch przełożony na jezdnię w kierunku Białegostoku 18.10.2018

3. Odc. w. Marki – stacja Orlen (od km 468+900 do km 472+200) – planowane przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Białegostoku 21.11.2018

Szacowany termin zakończenia remontu w zakresie robót drogowych to 13.12.2018 r, natomiast prace związane z remontem obiektów inżynierskich na rzece Długiej i rzece Czarnej planuje się zakończyć wiosną 2019 r.

źródło: marki.pl