Komisje klimatu i gospodarki dyskutowały o przyszłości i rozwoju energetyki odnawialnej

Posiedzenie komisji: Klimatu i Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zostało poświęcone przyszłości i rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce. Jego uczestnicy podnosili, że tempo transformacji energetycznej było dotychczas niewystarczające. Wskazywali na konieczność likwidacji barier legislacyjnych i administracyjnych, aby przyspieszyć ten proces. Wskazywali na potrzebę przeprowadzania konsultacji, za wstęp do których uznali to spotkanie na forum obu komisji.

– Myślę, że to dobry zwyczaj, który tym posiedzeniem zapoczątkowujemy, aby – zanim powstanie nowe prawo – oswajać zagadnienia, budzące obawy czy kontrowersje, często z powodu niewiedzy – powiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.

Gościem specjalnym na posiedzeniu połączonych komisji  był duński minister ds. klimatu, energii i zaopatrzenia Lars Aagaard Møller., którzy towarzyszył królowi Danii w wizycie do Polski. Minister zadeklarował, że rząd duński i duński sektor komercyjny gotów jest wspierać Polskę w rozwoju energetyki odnawialnej.

– Energetyka odnawialna to kwestia cywilizacyjna, ważny element ochrony klimatu i tworzenia perspektyw zrównoważonego rozwoju, opartego na taniej i czystej energii –  powiedział przewodniczący Komisji Gospodarki  Narodowej i Innowacyjności senator Waldemar Pawlak. Podkreślił, że pilną potrzebą jest likwidacja barier regulacyjnych.

„Brakuje dobrych rozwiązań prawnych” – zgodził się z tą opinią przewodniczący Komisji Klimatu i Środowiska senator Stanisław Gawłowski. Ocenił, że rozwój energetyki odnawialnej to wielkie wyzwanie dla Polski, bo „przed nami ogromna luka energetyczna i musimy szukać nowych źródeł energii, i to taniej”. „Odpowiedź na pytanie, czy chcemy wciąż dużo płacić za importowany węgiel i gaz, czy też zostawić te pieniądze u polskich przedsiębiorców i tych, którzy w Polsce inwestują, jest oczywista” – stwierdził.

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka zadeklarował, że resort dołoży wszelkich starań, by przyspieszyć proces legislacyjny, który zagwarantuje pewność inwestycyjną przedsiębiorcom z branży energetycznej.

Doświadczeniami z transformacji energetycznej w Danii podzielił się minister ds. klimatu, energii i zaopatrzenia tego kraju. Wspomniał, że w latach siedemdziesiątych 80% duńskiego miksu energetycznego pochodziło z węgla, a obecnie to mniej niż 7%. Do 2033 r. 30 mld duńskich gospodarstw domowych będzie korzystać z energii z OZE. Mówił, że głównymi celami transformacji były osiągnięcie niskoemisyjności i bezpieczeństwa energetycznego, te same powinna sobie postawić Polska. „Mam nadzieję, że jesteście gotowi do stworzenia zielonej energii w waszym kraju” – powiedział.

Minister Lars Aagaard Møller dodał, że odnawialne źródła energii stanowią dziś „olbrzymią część miksu”. Zaznaczył, że taka transformacja jest możliwa, ale wymaga czasu i dobrego zarządzania, by z jednej strony, ograniczyć emisję CO2 i odejść od paliw kopalnych, a z drugiej – zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i zniwelować koszty społeczne takie jak np. utrata miejsc pracy czy wzrost cen energii.

Na liście spraw, które wymagają szybkiego działania, przewodnicząca Rady Głównej  Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz wymieniła m.in. aktualizację planu na rzecz energii, klimatu i polityki energetycznej Polski do 2040 r., a także przyspieszenie rozwoju OZE w sektorze elektroenergetycznym. W imieniu środowiska przedsiębiorców zadeklarowała gotowość do szczegółowych rozmów i konsultacji i pomocy w poszukiwaniu zadowalających rozwiązań.

Jak wskazywał prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej  Janusz Gajowiecki, Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel w odniesieniu do energetyki odnawialnej: podwojenie mocy zainstalowanej z 255 GW na koniec 2023 r. do 500 GW w 2030 r. Przedstawiła pewne rozwiązania i strategie, by państwom członkowskim w tym pomóc, np. Europejską Kartę Energetyki Wiatrowej, niedawno podpisaną przez Polskę. „Celom tym musimy sprostać, ale nie uda się to bez nowelizacji prawa dotyczącego inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i aktualizacji dokumentów strategicznych państwa” – podkreślił. Wśród barier rozwoju energetyki odnawialnej wymienił m.in. zbyt długi i skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń (permitting) dla wiatraków na Bałtyku i na lądzie.

Reprezentanci organizacji, samorządu i firm inwestujących w energetykę, m.in. Projektu Polski Wiatrak,  Polskiej Izby Biopaliw, Polskiej Grupy Biogazowej, Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, przedstawili swoje doświadczenia, osiągnięcia, postulaty i bariery w realizacji działań w tym zakresie.