Konkurs „Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”

Gmina Wołomin organizuje konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zadaniem uczestników jest udzielenie pisemnej wypowiedzi na temat „moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”. Wypowiedź powinna mieć objętość 1500-2000 znaków. Gotowy tekst należy przesłać mailem na adres: redakcja@wolomin.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2020 roku (do godz. 23:59) lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie do dn. 17.01.2020 roku.

Organizator dokona oceny wypowiedzi pod kątem zgodności z tematyką, poprawności językowej i formy tekstu. Wyniki zostaną opublikowane 20 stycznia 2020 roku.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody główne, którymi są kosze upominkowe. Jedna osoba może wygrać jeden kosz. Dodatkowo zwycięskie opowieści zostaną opublikowane w informatorze miejskim „Nasz Wołomin”.

Reklama

Uwaga:
Oprócz pracy Uczestnicy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie (znajdujące się na końcu regulaminu) – w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekunowie prawni wypełniają oświadczenie 1, uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie 2. Brak oświadczenia będzie skutkować odrzuceniem pracy.

Regulamin konkursu dostępny jest tu: LINK

Komentarze