Konsorcjum firm zbuduje al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie

1019

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał z konsorcjum firm umowę na budowę pierwszego odcinka tzw. „Drogi Północnej”. Przedsięwzięcie składa się z kompleksowej rozbudowy ul. Przemysłowej w Radzyminie oraz budowy pierwszego odcinka al. Lecha Kaczyńskiego. Wartość kontraktu wynosi blisko 19,2 mln zł, z czego 65% kosztów pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Aleja Lecha Kaczyńskiego, wcześniej znana pod roboczą nazwą „Droga Północna”, będzie otaczała Radzymin od północy i ma docelowo połączyć okolice węzła Radzymin Północ na trasie S8 ze strefą przemysłową i wyjazdem z Radzymina w kierunku Nieporętu, z ominięciem centrum miasta. Całkowita długość nowej drogi wynosi ponad 5 km. Jej budowę podzielono na dwa zadania, a podpisana właśnie umowa dotyczy budowy Zadania I, czyli drogi wraz z trzema rondami na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej.

– Budowa al. Lecha Kaczyńskiego to najważniejsza, strategiczna inwestycja drogowa, która na zawsze odmieni oblicze naszego miasta i gminy. Dzięki tej drodze za kilka lat będzie można wyprowadzić większość ruchu ciężarowego z centrum miasta – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – Budowa pierwszego zadania al. Lecha Kaczyńskiego nie byłaby możliwa bez znaczącego wsparcia finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego projektu i pozyskania dla niego dofinansowania zewnętrznego.

W oficjalnym podpisaniu umowy udział wzięli (od lewej): Elżbieta Wołynko, Tadeusz Jędrasik – radni Rady Miejskiej w Radzyminie, Dariusz Szpański – prezes konsorcjum wykonawczego, Mariusz Witkowski – radny Rady Miejskiej, Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, Leszek Jankowski – radny Rady Miejskiej, Marzena Małek – Komitet PiS Radzymin, Ewa Wnuk, Małgorzata Puzio, Tomasz Wąsik, Agnieszka Kacprzak – radni Rady Miejskiej w Radzyminie, Izabela Paciorek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Paweł Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Krzysztof Dobrzyniecki, zastępca Burmistrza Radzymina.

Zadanie pierwsze budowy al. Lecha Kaczyńskiego będzie składało się z kompleksowej rozbudowy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Leśnej oraz z budowy drogi w nowym śladzie od ul. Leśnej do ul. Mokrej. Na całej długości powstanie droga z pełną infrastrukturą, odwodnieniem, ciągami pieszymi i rowerowymi, oświetleniem, zjazdami, kanałem teletechnicznym itd. Ponadto wybudowane będą trzy ronda: pierwsze na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Weteranów, drugie u zbiegu ulic Przemysłowej, Leśnej i al. Lecha Kaczyńskiego oraz trzecie na skrzyżowaniu tej ostatniej z ul. Mokrą. Termin wykonania prac budowlanych, określony w umowie z Wykonawcą, wynosi 25 miesięcy. Oznacza to, że nową drogą mamy szansę pojechać na przełomie lata i jesieni 2022 r.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W kwietniu br. do Gminy Radzymin dotarła dobra informacja – gmina pozyskała blisko 17 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic gminnych. Większość tych środków, tj. ok. 13 mln zł, zostanie przeznaczona na pierwszy etap budowy al. Lecha Kaczyńskiego i rozbudowę ul. Przemysłowej. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę ul. Szymborskiej przy osiedlu Reymonta oraz na rozbudowę ulic Komunalnej i Słonecznej (przy ul. Komunalnej znajduje się kilka budynków użyteczności publicznej, m.in. radzymińskie biura Starostwa Powiatowego w Wołominie, budynek C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, PWiK Radzymin, czy Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych). Rozstrzygnięto już przetarg na rozbudowę ul. Komunalnej i Słonecznej – umowa została podpisana w dn. 6 lipca z firmą P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł na kwotę ponad 2,5 mln zł. Ogłoszony jest również przetarg na budowę ul. Szymborskiej (termin składania ofert upłynął 15 lipca br.)

Strategiczne znaczenie al. Lecha Kaczyńskiego

Prace nad przygotowaniem arterii komunikacyjnej, która wyprowadziłaby ruch samochodowy poza centrum Radzymina, rozpoczęły się w 2016 r. Na początku roku 2017 gmina przeprowadziła konsultacje społeczne nt. planowanego przebiegu tzw. „Drogi Północnej”. W ich wyniku wybrano najdłuższy wariant drogi, która ma otaczać Radzymin od północy: od ul. Wyszyńskiego przy węźle Radzymin Pn na S8, przez miejscowości Stary Dybów, Zawady i Mokre aż do ul. Przemysłowej w Radzyminie. Na większości przebiegu droga została wytyczona nowym śladem.

W kolejnych latach trwało projektowanie „Drogi Północnej”, uzyskiwanie decyzji ZRID i pozostałe przygotowania. W sierpniu 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie nr 185/XII/2019 nowej drodze nadano patrona – śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, który odwiedził Radzymin w 2006 roku z okazji 15-sierpniowych uroczystości. Gmina Radzymin uczciła w ten sposób pamięć Prezydenta, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, a nie miał do tej pory upamiętniającego go miejsca w gminie Radzymin.

Korzyści z budowy al. Lecha Kaczyńskiego są wielorakie. Najbardziej oczywiste to wyprowadzenie z centrum miasta większości ruchu samochodowego pomiędzy trasą S8 a strefą przemysłową i wyjazdem na Nieporęt. Takie posunięcie pozwoli realizować bez przeszkód plany rewitalizacji śródmieścia Radzymina i tworzenia w nim nowoczesnej przestrzeni miejskiej, przyjaznej pieszym i życiu społeczno-kulturalnemu. Budowa drogi przyczyni się też do rozwoju położonych przy niej sołectw.

– Al. Lecha Kaczyńskiego wprowadzi nową jakość w gminnej komunikacji samochodowej. Planowałem to od początku mojej pierwszej kadencji na stanowisku burmistrza i z ogromną satysfakcją stwierdzam, że krok po kroku realizujemy marzenia o gminie przyjaznej kierowcom i mieszkańcom – powiedział burmistrz Krzysztof Chaciński. – Realizację pierwszego odcinka al. L. Kaczyńskiego umożliwia nam dziś rządowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Również na realizację Zadania II, czyli budowy al. Lecha Kaczyńskiego od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego, będę zabiegał o dofinansowanie zewnętrzne.

Środki na budowę Zadania II zostały przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Radzymin na najbliższe lata. Szacunkowa wartość budowy drugiej części inwestycji to kolejne 13 mln złotych.

Przebieg Zadania I budowy al. L. Kaczyńskiego:

Konsorcjum firm zbuduje al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie
Planowany przebieg całości al. Lecha Kaczyńskiego od ul. Wróblewskiego do ul. Wyszyńskiego
Komentarze