Kontrole bezpieczeństwa w zielonkowskich szkołach

Kontrole bezpieczeństwa w zielonkowskich szkołach

W placówkach szkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka, odbędą się w najbliższych dniach kontrole stanu bezpieczeństwa, według obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Polecenie dot. kontroli wydał burmistrz Kamil Michał Iwandowski.

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dot. zasad bezpieczeństwa w szkole jest echem tragicznych wydarzeń w jednej z warszawskich szkół, które miało miejsce w maju br. O obowiązku realizacji przepisów przypominał w ostatnim czasie Mazowiecki Kurator Oświaty.

Temat bezpieczeństwa w szkole został poruszony podczas ostatniego spotkania roboczego burmistrza z dyrekcją zielonkowskich szkół podstawowych, które miało miejsce 20 maja. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę musi być postrzegane jako najważniejsze zadanie dyrektora i nauczycieli.