Kontrole palenisk domowych z drona, fot: wolomin.org

Od początku sezonu grzewczego trwają kontrole palenisk domowych pod kątem jakości powietrza. W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyły się pierwsze kontrole z użyciem drona. Przeprowadzono je w Radzyminie, gdzie skontrolowano kilkanaście posesji.

 

W czterech przypadkach wykryto przekroczenia i podjęto natychmiastową interwencję. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w obecności Policji skontrolowali kotłownie. W dwóch przypadkach, w których doszło do spalania odpadów, podjęte zostały działania celem ukarania sprawców. Właściciele posesji nie przyjęli nałożonych mandatów. W tej sytuacji zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. W kolejnych dwóch przypadkach zastosowano pouczenie, gdyż użyty materiał grzewczy, mimo że nie były to śmieci, nie był pełnowartościowym materiałem palnym.

Pamiętajmy, że drewno, którym palimy powinno być suche, najlepiej sezonowane i nie zawierające liści. Należy dążyć do ogrzewania mieszkań paliwem o jak najlepszych jakościowo parametrach. Warto też zachować dowód zakupu opału i domagać się od sprzedawców certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających na piśmie odpowiednie parametry opału – takie dokumenty stanowią dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych do ogrzewania budynku.

Reklama

O działaniach gminy Radzymin w zakresie jakości powietrza można przeczytać tu LINK.

Przypadki zanieczyszczenia powietrza należy zgłaszać do Eko Patrolu lub na Policję:

  • Eko Patrol, tel. 22 667 67 00, 602 385 861, 602 391 366 w godzinach pracy Urzędu
  • Poza godzinami pracy fakt łamania przepisów można zgłaszać bezpośrednio na Policję, tel. 22 786 50 07.
Komentarze