Łatwo, gdy masz trudniej, gdy ci brakuje

Jego oponenci twierdzą, że inwestycyjny sukces powiatu osiągnął, wydając „znaczone pieniądze”. Zwolennicy natomiast podkreślają, że umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, to ważna cecha w samorządzie.

Bez wątpienia, to Adam Lubiak, starosta powiatu wołomińskiego, przyczynił się do największych sukcesów inwestycyjnych w minionym pięcioleciu. Jego zasługi obejmują rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wołominie, modernizację kilometrów powiatowych dróg oraz budowę Powiatowych Domów Samopomocy. Nikt nie odbiera mu tych osiągnięć, a nikt również nie próbuje tego czynić.

Jednakże istnieją pewne kontrowersje, które w opinii mieszkańców rzutują na te sukcesy. Mowa o politycznym zabarwieniu niemal wszystkich działań oraz silnym podporządkowaniu partii rządzącej. To aspekty, które nie pozostają niezauważone.

Kadencja Adama Lubiaka, rozpoczęta w listopadzie 2018 roku, była wielkim zaskoczeniem. Teraz, zakończywszy swoją pracę jako starosta, poddaje się społecznej ocenie. Choć popularność jego kandydatury wydaje się silna, nie można być pewnym wyniku. Jak mówi przysłowie: “Łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. Ostateczny werdykt poznamy niebawem.