„Mały Ciechocinek” w Markach

Marecki budżet obywatelski

W zeszłym roku w Mareckim Budżecie Obywatelskim (MBO) mieszkańcy wybrali do realizacji projekt – Tężnia solankowa – „Mały Ciechocinek” w Markach zgłoszony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza i Jacka Domaszczyńskiego.

Umowa na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj została zawarta w dniu 25 maja 2023 roku z firmą KEMWIS Krzysztof Michnowski. Podzielona jest ona na 2 części – projektową i budowlaną. Część projektowa podzielona jest na 3 etapy, część budowlana na 2 etapy.

– 26 czerwca 2023 roku miasto Marki podpisało protokół odbioru częściowego dla etapu I, tj. została zaakceptowana przez nas koncepcja projektu zagospodarowania terenu. Do zakończenia etapu II części projektowej, wykonawcy pozostało dostarczenie projektu technicznego dla budowy przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, uzgodnionego przez Wodociąg Marecki – mówi burmistrz Dariusz Pietrucha

Termin realizacji etapu II przewidziany jest do 25 września 2023 r. Zakończenie części projektowej przewidziano na 15 października 2023 roku, części budowlanej na 15 grudnia 2023 roku.