Marki: Przetarg na dokumentację projektową obiektów małej architektury

Marecki budżet obywatelski

Miasto Marki głosiło przetarg na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgłoszenia budowlanego.

Jesienią 2021 roku jedną ze zwycięskich inicjatyw w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) zostało zadanie pn. „Łączą nas Czyste Marki – zakup i montaż 100 koszy na śmieci i stacji dla psów”, które polega na montażu dodatkowych 75 śmietników oraz 25 psich stacji w przestrzeni publicznej miasta Marki.

Podpisano już umowy z Investim S.A. na dostawę 75 sztuk koszy ulicznych na odpady oraz z Betopro Paweł Kaczor, Jacek Kuś s.c. na dostawę 25 sztuk psich stacji.

Kolejnym elementem realizacji projektu MBO jest uzyskanie prawomocnego zgłoszenia budowlanego na budowę małej architektury. W związku z powyższym ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania.

LINK DO PRZETARGU

Poniżej mapa z lokalizacjami małej architektury, która zostanie zamontowana w ramach MBO (75 szt. koszy oraz 25 szt. psich stacji) oraz 4 szt. dodatkowych koszy:

MAPA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY