Supeł zamiast węzła

Wczoraj (9 maja) Adam Lubiak – Starosta Wołomiński odbył spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] w Warszawie z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Tematem rozmowy była kwestia wyremontowania zdewastowanego wiaduktu nad trasą S8, który uniemożliwia otwarcie węzła „Wołomin”.

Przedstawiciele MZDW oświadczyli, że nie są w stanie z „przyczyn formalnych” przeprowadzić remontu wiaduktu. Mając na uwadze, że MZDW realizowało budowę łącznika do węzła, przez wiele miesięcy negocjowało z wykonawcą węzła rozszerzenie umowy o remont istniejącego wiaduktu, co miało pozwolić na zsynchronizowanie prac i oddanie do użytku węzła równolegle z wybudowaniem drogi dojazdowej.

Wczorajsze oświadczenie przedstawicieli MZDW burzy wielomiesięczne ustalenia i negocjacje prowadzone pomiędzy GDDKiA, MZDW i Starostwem, w ramach których każda ze stron zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz realizacji tej inwestycji.

GDDKiA oraz Starostwo wywiązało się ze swoich zobowiązań: GDDKiA wyremontowało i wymieniło część infrastruktury, a Powiat zabezpieczył i przekazał Województwu Mazowieckiemu 500 tys. zł pomocy finansowej na remont wiaduktu. Zgodnie z ustaleniami konieczne prace budowlane do zakończenia inwestycji miało zlecić i koordynować MZDW (w ramach rozszerzenia umowy z wykonawcą łącznika lub ogłaszając odrębne postępowanie przetargowe na remont zdewastowanego wiaduktu).

Pomimo cyklicznych spotkań i ciągłego kontaktu na przestrzeni ostatniego roku pomiędzy GDDKiA, MZDW oraz Starostwem, informacja o braku możliwości realizacji ww. zadania została partnerom przekazana dopiero na wczorajszym spotkaniu.

Obecnie Starostwo czeka na pisemne potwierdzenie przez MZDW informacji przekazanych na wczorajszym spotkaniu. Jak tylko do Starostwa wpłynie pismo, zostanie ono niezwłoczne skierowane na posiedzenie Zarządu Powiatu oraz do Rady Powiatu Wołomińskiego, celem wypracowania odpowiedniej ścieżki postępowania.