Milion złotych na przebudowę targowiska w Radzyminie

Targowisko miejskie, fot: fotolia.com

Gmina Radzymin pozyskała blisko 1 mln złotych unijnego dofinansowania na przebudowę istniejącego w mieście targowiska. Umowę podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację planu przebudowy radzymińskiego targowiska miejskiego, które mieści się przy ulicach Ogrodowej i Zwycięskiej. W środy i soboty odbywa się tam jeden z największych tradycyjnych targów na Mazowszu.

Plan przebudowy zakłada, że teren targowiska zostanie utwardzony, wyłożony kostką bezstykową, oświetlony oraz częściowo zadaszony. Przy placu mają się pojawić m.in. sanitariaty, miejsca parkingowe oraz elementy małej architektury takie jak ławki, tablice ogłoszeniowe oraz stojaki na rowery. Planowane są także nasadzenia drzew i krzewów. Na targowisku ma powstać także budynek administracyjny oraz wiaty dla wózków zakupowych. W planach jest również przebudowa dróg dojazdowych, zaś sam plac dodatkowo będzie monitorowany.

Prace budowlane mają być podzielone na etapy, tak aby handel w dni targowe mógł odbywać się normalnie na dostępnej części targowiska.

Docelowo na radzymińskim targu sprzedawcy będą mieli do dyspozycji blisko trzysta miejsc handlowych, z czego połowa będzie zadaszona oraz wyposażona w dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Ma się dzięki temu poprawić standard obsługi klienta i warunki dla sprzedających. Dzięki modernizacji gmina Radzymin poszerzy infrastrukturę handlową, nastawioną na promocję lokalnych produktów. Pięć procent powierzchni handlowej będzie przeznaczone na sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

„Przebudowa targowiska to dobra wiadomość nie tylko dla sprzedawców, ale dla wszystkich kupujących, którzy korzystają z naszego największego targowiska, największego w regionie wschodnio-warszawskim” – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. „Tutaj handluje się artykułami spożywczymi i rolnymi, a także zwierzętami gospodarskimi. Dla wielu rolników, producentów żywności i sprzedawców handel w Radzyminie jest ważnym źródłem dochodu. Dzięki modernizacji handel będzie odbywał się w dużo lepszych warunkach”.

Targowisko miejskie w Radzyminie

Umowa na dofinansowanie przebudowy targowiska zakłada zakończenie inwestycji pod koniec 2019 roku. Wyzwaniem będzie przebudowa placu targowego bez zamykania go, przy częściowej dostępności na potrzeby handlowe.

Niezależnie od podpisanej niedawno umowy na dofinansowanie modernizacji targowiska w jego pobliżu trwa obecnie budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej, prowadzona przez PWiK Radzymin. Zakończenie budowy kanalizacji umożliwi rozpoczęcie inwestycji w drogi w sąsiedztwie targowiska.

Oprócz Radzymina dofinansowanie na targowiska pozyskały gminy Magnuszew i Brwinów. Projekty musiały spełnić kilka warunków, m.in. wspierać promocję lokalnych produktów i mieć lokalizację w miejscowościach poniżej 200 tys. Mieszkańców. Wysokość dofinansowania mogła wynieść maksymalnie 1 mln zł i stanowić 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. W ramach PROW 2014–2020 Radzymin otrzymał na realizację przedstawionego planu modernizacji dokładnie 991 795 zł dofinansowania.

źródło: Urząd Gminy Radzymin