Miliony od samorządu Mazowsza na programy wsparcia

Drogi gminne i powiatowe, boiska, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, poprawa jakości powietrza czy rozwój sołectw – ruszyły pierwsze nabory do mazowieckich programów wsparcia.

W tym roku samorząd województwa na programy wsparcia przeznaczy blisko 250 mln zł. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, to jedna z większych pozycji w budżecie Mazowsza. – Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i z roku na rok przeznaczamy na ten cel coraz większe środki. Widzimy, że one w pewien sposób procentują. Są impulsem rozwoju, dają lokalnym wspólnotom możliwość realizacji zadań, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

151 mln zł na zrównoważony rozwój Mazowsza
Największe wsparcie przeznaczone zostanie na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych, rewitalizację i tworzenie ośrodków kultury czy modernizację i rozbudowę szkół. W tym roku na ten cel władze regionu przeznaczą aż 151 mln zł, z czego aż 95 mln zł zasili nowe projekty.

Inwestycje będą realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

15 mln zł dla sołectw
Co zrobić, aby uatrakcyjnić swoje otoczenie? Najlepiej zmobilizować lokalną społeczność i wziąć udział w czwartej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze. W tym roku władze regionu zarezerwowały aż 15,1 mln zł na sołeckie inicjatywy. Sołectwa mogą ubiegać się o wsparcie m.in. na rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór trwa do 26 marca br.

10 mln zł na obiekty sportowe
Samorząd województwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ceniących aktywny tryb życia. W tym roku zarezerwowano 10 mln zł na MIWIS Mazowsze 2021. W ramach tego programu powstają hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy place sportowo-rekreacyjne. Do tej pory dzięki pomocy samorządu województwa na Mazowszu wyremontowano już 289 obiektów sportowych – podkreśla radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. – Ten program stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych gminach i powiatach, w których brakuje miejsc do aktywnego wypoczynku. Nabór trwa do 22 marca br.

11 mln zł na ochronę powietrza
Coraz większą uwagę zwracamy na jakość powietrza. Na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) władze regionu przyznały aż 11 mln zł. W ramach programu będzie można się ubiegać o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza (inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu trwa do 26 marca br.

20 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych
Władze Mazowsza nie zapomniały też o strażakach ochotnikach. To jest szczególnie ważne wsparcie dla lokalnych środowisk – zaznacza wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek. – Potrzeby OSP wciąż są duże, dlatego co roku przeznaczamy środki na ich doposażenie. Obecnie druhowie, oprócz codziennych obowiązków, włączają się też w walkę z epidemią.

W tym roku władze regionu przeznaczyły aż 15 mln zł na zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochrony strażaka (hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne).

Kolejne 5 mln zł to środki na remonty i modernizację remiz. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać wynosi 25 tys. zł. Wnioski można składać do 12 marca br.

1 mln zł na ogródki działkowe
Wymiana oświetlenia, naprawa ogrodzeń oraz zakup sprzętu ogrodniczego – to inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane na terenie mazowieckich ogródków działkowych w ramach programu MIAD 2021. Samorząd województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczył 1 mln zł. Nabór wniosków trwa od 15 marca do 30 kwietnia.

Miliony na nauczanie zdalne i opiekę zdrowotną
Władze Mazowsza reagują również na bieżące potrzeby placówek edukacyjnych i medycznych, które w czasie pandemii potrzebują jeszcze większego wsparcia. Jeden z programów ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy, drukarki oraz tablice multimedialne. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy, dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby prowadzenia rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 r.

6 mln zł na zabytki
W tym roku na remonty obiektów zabytkowych samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł. Nabór zgłoszeń zakończył się 22 lutego br. Można było ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków. Do tej pory w ramach programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji.