Minister Edukacji i Nauki odwiedził Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkach

W piątek 8.10. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkach źródło: zabki.pl

W piątek, 8 października 2021r., Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, ogłosili w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach , otwarcie naboru wniosków do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

-„Chcemy w każdej szkole podstawowej stworzyć Laboratoria Przyszłości, czyli nowoczesne pracownie robotyczne, techniczne tak, by dzieci mogły odkrywać w sobie talenty i rozwijać je w ten sposób ” – powiedział szef MEiN. Wskazał, że wiele dzieci chciałoby rozwijać swoje talenty w dziedzinach związanych nowoczesnymi technologiami, w dziedzinach cyfrowych i związanych z robotyką. Przypomniał, że dwa tygodnie temu uruchomiony został program Laboratoria Przyszłości, w którego ramach około 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego sprzętu. Chodzi m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy o stacje lutownicze. Na liście jest 175 pozycji.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do: 30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów, 60 tys. zł – w przypadku szkół liczących od 101 do 200 uczniów, 70 tys. zł – w przypadku szkół liczących od 201 do 234 uczniów. Szkoły liczące 235 uczniów i więcej mogą otrzymać 300 zł na każdego ucznia.

Wsparcie będzie udzielane w całości z góry i bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Według MEiN łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 mln uczniów z 15 tys. szkół.

Aby otrzymać pieniądze szkoła musi wypełnić wniosek i przesłać go do organu prowadzącego, który następnie zawnioskuje o przyznanie wsparcia do premiera za pośrednictwem właściwego wojewody. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest też katalog sprzętu, instrukcje (w formie pisemnej i wideo), jak składać wnioski i inne pomocne materiały.

Jak informuje MEiN, odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości będą udzielane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie gov.pl/laboratoria lub infolinię dostępną pod numerem +48-22-500-144, która działa w godzinach 6.00-20.00 od poniedziałku do piątku i 8.00-18.00 w soboty i w niedziele. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego muszą wydać co najmniej 60 proc. otrzymanych pieniędzy do końca 2021 r., przy czym sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 r.

Szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie, które jeszcze nie mogą składać wniosków, mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.