Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

Co to jest mobbing? Kto jest odpowiedzialny za za mobbing w pracy? Jakie okoliczności muszą zostać spełnione, aby konkretne zachowania można było zakwalifikować jako mobbing wobec drugiej osoby? Jakie prawa i roszczenia ma ofiara mobbingu?

Jeśli chciałbyś poznać odpowiedzi na te pytania zapraszamy do CAF3 na spotkanie z radcą prawnym, mediatorem i specjalistką z zakresu prawa pracy Panią Aleksandrą Wójcicką.

20 czerwca 2024 r. (czwartek), godz. 18:00,  CAF3, ul. Fabryczna 3
Organizatorem spokania jest: Pani Aleksandra Wójcicka. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.