Mobilny PSZOK w Wołominie

Mobilny PSZOK w Wołominie, fot: wolomin.org

Na ulice gminy Wołomin wyruszył Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inauguracji MPSZOK towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ, podczas której mieszkańcy wymienili odpady problemowe na sadzonki roślin.

Do 2 stacjonarnych PSZOK-ów na terenie gminy dołączył trzeci, w wersji na kołach. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania kilkunastu rodzajów tzw. odpadów problemowych. Podczas postoju w wyznaczonych miejscach na terenie gminy mieszkańcy będą mogli przekazać do MPSZOK m.in. żarówki, baterie, akumulatory, mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po detergentach i środkach ochrony roślin, farby, tusze i tonery do drukarek, przeterminowane leki, tremometry, igły czy strzykawki. Regulamin i harmonogram funkcjonowania MPSZOK można znaleźć na stronie https://mzo.wolomin.pl/kategoria/mpszok

– Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowi odpowiedź na liczne sygnały od mieszkańców związane z tzw. odpadami problemowymi. Pierwszy okres działania MPSZOK traktujemy jako pilotaż, który pozwoli jeszcze lepiej dostosować funkcjonowanie urządzenia – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.

Inauguracja MPSZOK odbyła się 9 kwietnia 2022 roku przed Urzędem Miejskim w Wołominie.
Wydarzeniu towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ. W godzinach od 10 do 13 mieszkańcy wymieniali baterie oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny na sadzonki roślin. Nie zabrakło również warsztatów ekologicznych.

– Nasze odpady to nasz wspólny problem i nasze wspólne zadanie, aby jak najwięcej ZYSKIWAĆ poprzez ODZYSK. MSZPOK to jedno z rozwiązań, które ma służyć usprawnieniu selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie oraz przyczynić się do wzrostu poziomu recyklingu – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.