Modernizacja kompostowni w Starych Lipinach

Po kilku latach walki o dofinansowanie oraz intensywnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu ruszyła dzisiaj modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach. Powstanie nowoczesna instalacja spełniająca standardy BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), a problem odorów zostanie rozwiązany.

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. rozpoczyna prace budowlane związane z modernizacją zakładu, w tym przede wszystkim przebudową i hermetyzacją kompostowni w Starych Lipinach. Cały proces inwestycyjny obejmuje dwa etapy, w pierwszym, który potrwa ok 10 miesięcy powstanie zadaszony plac dojrzewania z napowietrzaniem podposadzkowym. Już wkrótce, w kolejnym postępowaniu zostanie wyłoniony także wykonawca odpowiedzialny za budowę hermetycznych boksów kompostowania oraz hali przyjęcia odpadów wyposażonej w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegjący wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Ten etap prac rozpocznie się jeszcze w III kwartale tego roku. Pełna hermetyzacja kompostowni zakończy się w przyszłym (2025) roku. Powstanie nowoczesna instalacja spełniająca standardy BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), a problem uciążliwości zapachowych zostanie rozwiązany.

– Likwidacja uciążliwości to bardzo ważny efekt tego projektu z perspektywy okolicznych mieszkańców. Chcę podkreślić, że kończymy ze smrodem! Dotrzymujemy złożonych obietnic. Chcemy po prostu być dobrym sąsiadem – mówi Jarosław Kubała, Prezes MZO w Wołominie Sp. z o. o.

Projekt inwestycyjny MZO otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 44 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Środki z pożyczki zostaną przeznaczone także na rozpoczęcie prac związanych z powstaniem nowoczesnej sortowni odpadów zbieranych selektywnie. Docelowo, po wybudowaniu obiektu w Starych Lipinach instalacja funkcjonująca w Wołominie (przy ul. Łukasiewicza) zostanie wyłączona z eksploatacji.

– W tym miejscu chciałbym podziękować Pani Burmistrz i Radnym za wspólną pracę i zaangażowanie w proces decyzyjny dotyczący przygotowania i realizacji tej inwestycji!  Dziękuję wszystkim pracownikom MZO i partnerom za pracę przy tym projekcie – podkreśla Jarosław Kubała, Prezes MZO w Wołominie Sp. z o. o.

MZO stawia na odzysk i recykling. Już wkrótce na terenie zakładu w Starych Lipinach zacznie funkcjonować nowoczesny zakład z hermetyczną instalacją do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Po wypełnieniu ostatniej, czynnej kwatery składowisko zostanie zamknięte i zrekultywowane.

– Rozpoczęliśmy wyczekiwaną przez mieszkańców modernizację zakładu MZO. Dzięki pozyskanym środkom w Starych Lipinach powstanie nowoczesne Centrum Recyklingu z hermetyczną kompostownią i nowoczesną sortownią, a gmina Wołomin zyska niezależność w zakresie systemu gospodarki odpadami, co przełoży się na wymierne korzyści dla mieszkańców i środowiska. Co jednak szczególnie istotne – dzięki modernizacji skutecznie pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu w naszym mieście – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.