Modernizacja ulic Komunalnej i Słonecznej w Radzyminie

474
Roboty drogowe, fot: fotolia.com

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Komunalnej i fragmentu ul. Słonecznej w Radzyminie.

W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostępie do nieruchomości oraz w przejściu i przejeździe przedmiotowymi ulicami, lecz Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność ulicy.

Przebudowa ulicy potrwa do końca bieżącego roku. Kompleksowa przebudowa obejmie wykonanie nowej nawierzchni, chodników, zjazdów, odwodnienia i kanalizacji deszczowej, wyniesionego skrzyżowania, a także przebudowę oświetlenia i infrastruktury towarzyszącej (kolidujących sieci energetycznych, ogrodzeń, itd.)

Wykonawcą robót jest firma: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, ul. Spółdzielcza 5A, 07-120 Korytnica.

Komentarze