Monitoring miejski na terenie miasta Kobyłka

Monitoring miejski, fot: fotolia.com

Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów władz Kobyłki. Dlatego planuje się, żeby podczas najbliższej sesji Rady Miasta przesunąć środki w wysokości 100 tys. zł na stworzenie sieci monitoringu miejskiego.

– Kobyłka musi być miastem bezpiecznym. Nasi mieszkańcy muszą mieć poczucie, że jest to miejsce, w którym minimalizuje się zagrożenia – mówi Grzegorz Świętorecki, zastępca burmistrza Miasta Kobyłka. – Tym bardziej, że w naszym mieście jest bardzo wiele rodzin z dziećmi, które często wybierają je jako miejsce do życia właśnie z powodu większej znajomości sąsiadów, a co za tym idzie – poczucia, że ich dzieci są tu bezpieczniejsze niż w dużym mieście. Musimy tym oczekiwaniom sprostać i podejmować wszelkie działania w tym zakresie.

Jak wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez CBOS w maju tego roku, aż 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, a 98 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. Idealnie byłoby, gdyby w tej grupie znajdowali się mieszkańcy Kobyłki.

Monitoring miejski na terenie miasta Kobyłka, fot: kobylka.pl

Plan monitoringu powstał w wyniku spotkań wiceburmistrza Grzegorza Świętoreckiego z dyrektorami szkół, przedstawicielami policji i mieszkańcami, podczas których rozmawiano właśnie o bezpieczeństwie (również w szkołach) oraz o działaniach i rozwiązaniach, jakie należy wprowadzić w tej kwestii. Mieszkańcy przedstawiali swoje obawy, związane przede wszystkim z bezpieczeństwem dzieci.

– Działanie zespołowe w tak trudnych tematach jest bardzo pomocne. Chciałbym, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że z żadną sprawą ani potencjalnym problemem nie zostaną sami – mówi wiceburmistrz.

Już podczas tych spotkań nadkom. Marcin Pałyska, Komendant Policji w Kobyłce zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw. Wspólnie opracowano mapę najbardziej newralgicznych miejsc, które będą obserwowane – w planach jest monitorowanie m.in. okolic szkół, Placu 15 Sierpnia czy Ronda Cudu nad Wisłą. Planuje się równomierne rozmieszczenie kamer w mieście i dalszą ścisłą współpracę z Policją – obraz kamery będzie bezpośrednio przekazywany do Komendy w Kobyłce.

Nowe rozwiązanie poprawi jakość obserwacji przestrzeni publicznej w mieście, zmniejszy zagrożenie dewastacją i aktami wandalizmu. Będzie to szansa na szybsze reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa. Dla przykładu – w Warszawie najczęstsze przestępstwa i wykroczenia zarejestrowane przez kamery to bójka/pobicie, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, kradzieże, niszczenie mienia, kolizje drogowe, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Monitoring w Kobyłce jednak nie tylko pozwoli represjonować sprawców wykroczeń, ale umożliwi również profilaktykę. Nie należy zapominać również o dodatkowej korzyści, jaką jest identyfikacja osób poszukiwanych.

Temat monitoringu miejskiego zostanie więc podjęty na najbliższej Radzie Miasta