Nareszcie jest

Rozmowy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 631 z ulicą Główną trwały w zasadzie od 2016 roku, po uruchomieniu ulicy Dworkowej (2020) znacznie przybrały na sile. W skomplikowany temat i współfinansowanie zaangażowały się aż trzy samorządy: województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego i gminy Marki. Dziś (czwartek, 27 października) uruchomiono funkcjonowanie „tymczasowej” pełnej sygnalizacji świetlnej.

Niby standardowe skrzyżowanie za sprawą dużego natężenia ruchu (na drodze wojewódzkiej) już z chwilą uruchomienia (2020), stało się jednym z najbardziej niebezpiecznych na terenie powiatu. W zasadzie nie było dnia bez kolizji i wypadków drogowych. Dlatego też tak bardzo zależało wszystkim na jak najszybszej poprawie tego stanu rzeczy.

Kilka miesięcy temu, po zdobyciu wszelkich pozwoleń i zgód Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich za kwotę 224,1 tys. zł. wybrał wykonawcę robót. Firma Traffic Polska z Marek zakończyła prace 27 października, uruchamiając pełną sygnalizację świetlną wyposażoną w detektory reagujące na ruch pojazdów i dostosowujące program jednego cyklu zmiany świateł, do natężenia ruchu.

Uruchomione w czwartek rozwiązanie jest rozwiązaniem tymczasowym, bowiem (po zapowiadanym przez samorząd województwa kompleksowym remoncie DW 631) ma się zmienić zasadniczo. Według zapewnień powstaną nowe przejścia dla pieszych, prawo i lewoskręty oraz nowy fragment ścieżki rowerowej.