Nowa jakość w trosce o dobro zwierząt w Kobyłce

Pies i kot, fot: kobylka.pl

Burmistrz Kobyłki, Edyta Zbieć zawsze deklarowała otwarty i skuteczny kontakt z mieszkańcami. Wiele z informacji, przekazywanych podczas spotkań czy telefonicznie i zamieszczanych przez mieszkańców w internecie znalazło oddźwięk w działaniach Urzędu. Podobna sytuacja miała miejsce również w sferze opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

– Bardzo doceniam zaangażowanie mieszkańców w kwestii szukania właścicieli zagubionych psów czy kotów. Jestem pod wrażeniem ich szybkości działania, wrażliwości i skuteczności. Dzięki nim zmniejszyła się bezdomność w mieście, bo to oni – szybciej niż urząd czy współpracujące z urzędem podmioty – znajdują domy tymczasowe i osoby mogące adoptować zwierzę – mówi burmistrz Edyta Zbieć. Doceniając jednak dobre serca mieszkańców, Urząd Miasta zdaje sobie sprawę, że są to działania czysto wolontariackie, które nie mogą zastąpić pracy urzędników.

Dlatego Burmistrz Miasta podnosząc jakość w trosce o dobro zwierząt na początku lipca zatrudniła pracownika terenowego, który pełnić będzie rolę pośrednika między mieszkańcami i urzędem. Pracownik będzie bezpośrednio będzie zaangażowany w sprawy zapobiegania bezdomności, będzie osobiście reagował w sytuacjach, gdy mieszkaniec zgłasza problemy dotyczące zwierząt (np. zagubione zwierzę, szukając właściciela lub dla nowego domu).

Z nowym pracownikiem Ewą Kobierzycką, znaną mieszkańcom Miasta ze swoich długoletnich działań na rzecz bezdomnych zwierząt, można kontaktować się pod adresem e-mail: ewa.kobierzycka@kobylka.pl lub telefonicznie, dzwoniąc do Wydziału Ochrony Środowiska tel. 797 991 055. Oprócz ułatwienia kontaktu z urzędem i szybkiego reagowania na zgłoszenia zapewniona zostanie również empatia, zrozumienie potrzeb zwierząt i ich właścicieli, życzliwość oraz skuteczne działania, żeby pomóc obu stronom.

Nie jest to jednak koniec działań Urzędu. O pewnych zamierzeniach jest za wcześnie, żeby informować, ale plany są znacznie szersze. Burmistrz ma nadzieję, że w ciągu jej kadencji sprawa bezdomności w Kobyłce zostanie znacznie poprawiona. Urząd rozważa w tej chwili różne możliwości i rodzaje zorganizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Myśli między innymi o wprowadzeniu sformalizowanej instytucji domów tymczasowych, zwiększeniu edukacji prozwierzęcej w szkołach i wśród mieszkańców, o zintensyfikowaniu współpracy z wolontariuszami.

W tej chwili na działania związane ze zwierzętami jest zaplanowane w budżecie ok. 400 tys. rocznie. To bardzo duża kwota, którą można wykorzystać w inny sposób, zapobiegając bezdomności, a nie tylko zmniejszając jej skutki. Urząd może zaoszczędzić te środki, z zachowaniem jednak szacunku dla zwierząt i zapewniając im godne warunki życia do czasu znalezienia właścicieli lub osób, które chciałyby je adoptować. To jeden z priorytetów Burmistrz Edyty Zbieć.

Jeśli mają Państwo pomysły, w jaki jeszcze sposób można zoptymalizować działania Miasta Kobyłka w tej sprawie, prosimy o kontakt – z Ewą Kobierzycką (ewa.kobierzycka@kobylka.pl).