Nowa karta mieszkańca Ząbek – tylko za PIT

Nowa karta mieszkańca Ząbek – tylko za PIT

Już niedługo pożegnamy zielone karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”, zastąpią je nowe karty elektroniczne.

Nowe karty będą ważne przez określony okres i będzie można przedłużać ich ważność, dokumentując w urzędzie miasta, że nadal mamy uprawnienie do jej posiadania tj. zamieszkujemy w Ząbkach i rozliczyliśmy PIT za ostatni rok w US Wołomin, a w naszym zeznaniu jako adres podatnika figuruje adres zamieszkania na terenie Ząbek.

Czyli aby otrzymać nową kartę, nie wystarczy już sam meldunek w Ząbkach, aczkolwiek osoby zarówno rozliczające podatek na rzecz Ząbek i zameldowane na pobyt stały będą dodatkowo premiowane (np. dłuższym okresem ważności karty). W razie zgubienia lub kradzieży karty, będzie można szybko ją zdeaktywować w systemie.

Obecnie trwa okres rozliczania PITów, do 30 kwietnia podatnicy muszą rozliczyć z fiskusem podatek dochodowy za rok 2018. Aby nie mieć problemów przy ubieganiu się o nową kartę mieszkańca, o odpowiednie udokumentowanie faktu rozliczenia podatku musimy zatroszczyć się już teraz, aby później nie musieć uzyskiwać dodatkowych zaświadczeń z urzędu skarbowego

Przy ubieganiu się o nową kartę będziemy potrzebować jednego z poniższych dokumentów.

– pierwszej strony złożonego PIT-u za 2018 rok (ta, na której jest adres zamieszkania) ze stemplem wołomińskiego urzędu skarbowego poświadczającej rozliczenie podatku
urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (tą, na której jest adres zamieszkania) składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
– zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2018 roku i adresem zamieszkania.

Dlatego rozliczając PIT drogą elektroniczną nie zapomnijmy o wydrukowaniu kopi złożonego zeznania wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru tzw. UPO. Zarówno na górze formularza PIT jak i na UPO musi znajdować się ten sam identyfikator dokumentu, czyli ciąg liter i cyfr.

Osoby dostarczające PIT osobiście do Urzędu skarbowego powinny przygotować sobie kopię zeznania i uzyskać potwierdzenie złożenia – pieczęć wpływową urzędu na kopi składanej deklaracji.

W przypadku wysłania formularza PIT pocztą tradycyjną, do otrzymania karty, konieczne będzie uzyskanie odpowiednie zaświadczenia z US

Jeśli jesteś emerytem, mieszkasz w Ząbkach i ZUS rozliczył za ciebie PIT-40A ale z jakiś powodów na formularzu PIT 40A figuruje inny adres niż ząbkowski, aby móc otrzymać nową kartę powinieneś albo wystąpić z wnioskiem do ZUSu aby ten dokonał korekty zeznania PIT-40A, albo do 30 kwietnia złożyć na podstawie danych o dochodach z PIT-40A, nowe zeznanie PIT-37 z aktualnym adresem w Ząbkach oraz powiadomić swój oddział ZUSu o zmianie adresu zamieszkania.

Nowa karta mieszkańca będzie tak jak dotychczasowa upoważniać do bezpłatnych przejazdów ząbkowskimi linia autobusowymi, zapewni również dostęp do zniżek na basenie, zajęciach MOSIR oraz u ponad setki partnerów. Zmieni się również sposób weryfikacji uprawnień. Jednym z celów wdrożenia nowej karty jest uszczelnienie systemu tak, aby z bezpłatnych przejazdów i zniżek mogły korzystać tylko osoby, których podatki rozwijają Ząbki. Dlatego pod koniec wakacji w ząbkobusach pojawią się kontrolerzy, którzy będą sprawdzać ważność kart mieszkańca lub biletów, aby uzyskać zniżkę np. na basenie, ważność karty będzie sprawdzana w systemie czytnikiem. Partnerom dającym zniżki będzie udostępniona strona internetowa, na której będzie można zweryfikować ważność karty.

Od września Urząd Miasta Ząbki planuje uruchomienie nowej linii ząbkobusu, która zapewni szybkie dotarcie mieszkańcom nowych osiedli mieszkających w rejonie pętli Powstańców Las do stacji PKP Ząbki, w rejon Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz przedszkola Skrzat. Nowe połączenie poprawi komunikację na ul. Szwoleżerów i ul. Zycha, szybciej będzie można dojechać ze stacji PKP Ząbki na ul. Skrajną. Nowa linia będzie przejeżdżała całą długość ul. Powstańców z zachodu na wschód, przez co rozwiąże problem braku dwukierunkowej komunikacji na ul. Powstańców w weekendy oraz ułatwi dotarcie do domu osobom przesiadającym się z linii 145. Ma to być dodatkowa zachęta dla naszych nowych mieszkańców do rozliczania i meldowania się w Ząbkach

Nowa karta mieszkańca będzie też dokumentem uprawniającym do oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych PSZOK na ul. Zycha. Nowa Karta, która będzie biletem na ząbkobusy ułatwi również korzystanie z powstającego parkingu Parkuj i Jedź pod pasażem Orla.

Zgodnie z założeniami, nowa karta mieszkańca będzie również nośnikiem biletów ZTM tzn. „będzie widziana” przez system warszawskiego operatora i będzie można na nią zakodować bilety okresowe ZTM. Dzięki temu mieszkaniec Ząbek nie będzie musiał już nosić Warszawskiej Karty Miejskiej.

System nowej karty mieszkańca zostanie przygotowany do tego, aby umożliwić w przyszłości ewentualne sprawne wdrożenie oferty taryfowej ZTM dedykowanej dla mieszkańców Ząbek.

Kolejnym planowanym obszarem zastosowania nowej karty mieszkańca będzie kwestia parkowania w strefach płatnego parkowania. Trwają obecnie prace przygotowawcze (analityczne i planistyczne) zmierzające do uruchomienia dwóch takich stref, które obejmą publiczne miejsca parkingowe w pasach dróg. Jedna strefa ma obejmować część śródmiejską (m.in. rejon targowiska i Urzędu Miasta) druga ma być zlokalizowana na południu wstępnie będzie to rejon ograniczony ulicami Andersena na południe i ulicami Kopernika oraz Kościelną na wschód.

Urząd Miasta Ząbki chce, aby z kartą mieszkańca można było powiązać wirtualny abonament parkingowy mieszkańca, który umożliwi znacznie tańszy lub nawet przez określony czas bezpłatny postój w strefach (parkometr po zbliżeniu karty wydrukuje stosowny bilet parkingowy). Szczegółowe zasady określi w uchwale Rada Miasta, będzie to kolejny obszar, w którym będzie można zróżnicować osoby tylko rozliczające podatki od tych, co dodatkowo są zameldowani na pobyt stały.

Rozpoczęcie wydawania nowych kart planowane jest w połowie roku, o akcji wymiany starych kart będziemy szeroko informować. Do tego czasu nadal będą wydawane karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” na dotychczasowych zasadach.