Nowy nabytek OSP Ząbki

Nowy nabytek OSP Ząbki, fot: zabki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach po raz pierwszy w historii jednostki, wzbogaciła się o fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. W ubiegłą niedzielę Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki uroczyście przekazała druhom samochód w użytkowanie.

Czteronapędowy Renault D16 wjechał do Ząbek już 15 stycznia w asyście motocyklistów z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska oraz Straży Miejskiej w Ząbkach. Przejazdowi towarzyszyły odpalone przez druhów race. W tym niezwykłym pełnym emocji i wzruszeń wydarzeniu wzięli udział nie tylko strażacy z Ząbek, ale też druhowie z OSP Nadma, radny powiatowy Sławomir Pisarczyk, radna miejska Marzena Toton i mieszkańcy miasta.

Uroczyste przekazanie w użytkowanie i poświęcenie samochodu miało miejsce 19 stycznia 2020 roku w Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. W uroczystości udział wzięli zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. mgr inż. Wiesław Drosio, Paweł Bednarczyk, burmistrz Miasta Tłuszcz i prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, zastępca komendanta Policji z Ząbek mł. asp. Grzegorz Konopka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica Artur Ostrowski, podleśniczy Nadleśnictwa Drewnica Bartosz Brejnak, radny powiatowy Sławomir Pisarczyk, poseł Piotr Uściński oraz radni miejscy i liczne grono mieszkańców.

Akt przekazania samochodu wręczyli Norbertowi Łosiewiczowi, prezesowi OSP Ząbki burmistrz Małgorzata Zyśk i poseł Piotr Uściński. Kluczyki i dokumenty pojazdu z rąk zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artura Gonery odebrali naczelnik OSP Ząbki Krzysztof Jastrzębski oraz kierowca druh Konrad Chojnacki. Ceremoniału poświęcenia samochodu dokonał ks. Dariusz Korbik.

– „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Ząbek jest jednym z moich największych priorytetów. Ogromny wpływ na jego poziom ma wyposażenie służb – Policji, która niedawno otrzymała nowy samochód, Straży Miejskiej i naszych strażaków – ochotników. Nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy, to nie tylko spełnienie marzeń druhów z OSP Ząbki. To przede wszystkim możliwość jeszcze szybszego i sprawniejszego służenia pomocą i ratowania, zdrowia, życia i mienia mieszkańców.” – powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.
– „Bardzo się cieszę, że średni wóz bojowy trafił do OSP w Ząbkach. To nie pierwsza i nie ostatnia jednostka z terenu powiatu, która dostaje nowe auto. Widać, że druhowie mają dużo zapału do pracy, do rozwoju jednostki. Nowy wóz z pewnością będzie przez nich wykorzystywany nie tylko do akcji, ale także do szkolenia i motywowania młodych strażaków.” – dodał poseł Piotr Uściński

Renault D16 o wartości 850.000 zł który znajduje się na wyposażeniu OSP Ząbki to bardzo nowoczesny samochód o wysokich parametrach technicznych. Część wyposażenia zakupiono z dofinansowania WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30 000 zł, natomiast AED i zestaw PSP R1 został sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki.

– „Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze strażacka obsadą ma bardzo szerokie możliwości ratownicze: jest min. przygotowany do likwidacji pożarów, miejscowych zagrożeń czyli m.in. zdarzeń w ruchu drogowym oraz zagrożeń o charakterze ekologicznym. Obsadę samochodu stanowi 6 strażaków, samochód posiada: zbiornik wodny o poj. 3 tys. litrów wody. Samochód jest wyposażony w m.in. w armaturę wodną, środki ochrony osobistej strażaka, sprzęt ratowniczy i inne narzędzia niezbędne strażakowi do wykonywania zadań ratowniczych.” – powiedział Norbert Łosiewicz prezes OSP Ząbki

Warto w tym miejscu zauważyć, że w 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki uczestniczyła w 149 akcjach ratowniczo – gaśniczych z których 59 związanych było z pożarami Druhowie brali też udział w zabezpieczaniu 38 pokazów, festynów, imprez masowych i uroczystości miejskich. W ramach pozyskanych środków finansowych, dotacji Burmistrz Miasta Ząbki i środków własnych wyremontowali podjazd przed garażem oraz jedno z pomieszczeń socjalnych w remizie oraz zakupili niezbędny do działań sprzęt m.in. kurtynę wodną, parawan ochronny, zestaw kominiarski, lancę kominową.