Nowy rok szkolny w Markach w liczbach

Nowy rok szkolny w Markach w liczbach, fot. marki.pl

Jutro (4 września) uroczysty początek nowego roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka liczb, które choć w części opiszą marecką oświatę. Tradycyjnie – zaczynamy od nowego rekordu!

4972
tylu uczniów będzie chodzić do mareckich, publicznych szkół podstawowych i miejskiego liceum. To kolejny rekord w historii naszego miasta. Poprzedni rok szkolny zaczynaliśmy z poziomu 4,8 tys. uczniów.

219
tyle w nowym roku szkolnym będziemy mieć klas. Nauczyciele poprowadzą ok. 6 tys. lekcji tygodniowo!

33
tyle będziemy mieć pierwszych klas w publicznych szkołach podstawowych. Najwięcej w SP4 (aż dziewięć) oraz SP1 i SP2 (po osiem). Uwaga! Warto też spojrzeć, ile ósmych klas zakończy naukę w czerwcu 2024. Jest ich łącznie „tylko” 14. To najlepszy dowód na to, jak szybko zwiększa się liczba mieszkańców naszego miasta!

1209
Tylu uczniów pójdzie do SP4 przy Wspólnej, nawięcej w mieście. W sumie uczyć się będą w 54 klasach! Na drugim miejscu jest „Jedynka” przy Okólnej (1113 dzieci), a na trzecim „Dwójka” przy Szkolnej (945)

147 mln zł
Tyle wynoszą nasze roczne wydatki na edukację (szkoły i przedszkola). To największa pozycja w budżecie miasta. Państwowe subwencje: oświatowa i uzupełniająca pokrywają 45 proc. naszych całkowitych nakładów na oświatę. Resztę płacimy z naszego wspólnego miejskiego budżetu