Nowy wóz dla OSP Wołomin

Straż Pożarna, fot: fotolia.com

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie otrzyma nowy, ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy, który będzie wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Realizowany przez gminę Wołomin projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie Dostosowanie do zmian klimatu, Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także wzmacnianie odporności na zmiany klimatu.

Przeprowadzona zostanie również promocyjna akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych, która będzie skierowana do lokalnej społeczności, w tym dzieci i młodzieży.

Wartość projektu: 2 207 600,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 103 800,00 zł