Od 20 czerwca zamknięta ulica Ossowska w Zielonce

Przebudowa ulicy Ossowskiej w Zielonce

Urząd Miasta Zielonka informuje o rozpoczęciu od 20 czerwca prac drogowych na budowie ul. Ossowskiej w Zielonce (na odcinku od Turowskiej do granic miasta). W związku z pracami budowlanymi ww. fragment ulicy zostanie zamknięty dla ruchu, za wyjątkiem dojazdu do posesji mieszkańców.

Na Ossowskiej trwają w tej chwili prace przygotowawcze – przebudowa kolidujących urządzeń energetycznych, telefonicznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz ogrodzeń. Wiosną została wykonana budowa kanalizacji deszczowej, którą przeprowadziło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce. Roboty drogowe rozpoczną się od 20 czerwca od strony ul. Turowskiej. Na budowanym odcinku ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Zakaz nie dotyczy mieszkańców dojeżdżających do posesji oraz pojazdów budowy.

Zakończenie budowy powinno nastąpić w ostatnim kwartale tego roku. Wartość prac to 2,3 mln zł.

Projekt zakłada budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6 metrów na odcinku od ul. Turowskiej do granicy miasta z Kobyłką wraz z odwodnieniem, budowę obustronnych chodników i budowę ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji wybudowane zostaną wyniesione skrzyżowania i przebudowana zostanie infrastruktura kolidująca z planowaną inwestycją.

Źródło: UM Zielonka