Odsłonięcie pomnika Króla Kazimierza III Wielkiego

19 listopada w Księżykach odbędą się uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Króla Kazimierza III Wielkiego. W programie m.in. Koncert Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Musa Ler” oraz Koncert Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW w Warszawie. 

Program uroczystości:

12:00 – Msza Św. w kościele w Strachówce
13:15 – odsłonięcie pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Księżykach (gm. Strachówka)
14:00 – Koncert Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Musa Ler” (ZS w Strachówce)
15:30 – Koncert Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW w Warszawie (ZS w Strachówce)
16:15 – poczęstunek polsko-ormiański (ZS w Strachówce)

Pomnik Kazimierza III Wielkiego jest wotum wdzięczności społeczności ormiańskiej dla Króla Polski, który nadał przywileje Ormianom. Fundator pomnika ormiańskie małżeństwo Gayane Arakelyan i Ashot Arakelyan, wybudowali pomnik na swojej działce w miejscowości Księżyki w gminie Strachówka, na skrzyżowaniu z drogą „50”. Patriotyczna postawa małżeństwa Arakelyan jest kontynuacją pięknych tradycji mniejszości ormiańskiej w Polsce. Mniejszość, która nigdy nie zdradziła swojej nowej ojczyzny, zawsze pielęgnując miłość do swojej Macierzy i świętej Góry Ararat. Pomnik wraz z działką został przekazany społeczności lokalnej.

Pomnik ma kształt chaczkaru, czyli typowej dla Armenii formy obeliskowej będącej jednocześnie pomnikiem i kapliczką. Wysokość ok. 5,30 m, szerokość 1,30 m i grubość 0,90 m. Na frontowej ścianie, tak jak w typowej płaskorzeźbie, widnieje popiersie Kazimierza Wielkiego, a cały pomnik zwieńczony krzyżem ormiańskim. Wykonany z kamienia wulkanicznego z gór Armenii w kolorze zbliżonym do czerwieni.

Reklama

Król w 1356 r. zatwierdził odrębność religijną, samorządową i sądowniczą Ormian lwowskich, a w 1367 r. zezwolił ich biskupowi Grzegorzowi na wykonywanie jurysdykcji biskupiej i budowę katedry w tym mieście. Te pierwsze przywileje Kazimierza Wielkiego i jego następców stworzyły podstawę prawno-polityczną funkcjonowania Ormian w Polsce. Od tego czasu ich liczba na wschodzie Polski stopniowo wzrastała, osiedlali się w coraz to nowych miastach. Gminy ormiańskie w Polsce miały własny samorząd i rządziły się według zwyczajowego prawa przeniesionego z Armenii. W świadomości Ormian król Kazimierz Wielki jest jedną z ważniejszych postaci w ich historii.

źródło: facebookowy profil wydarzenia „Odsłonięcie pomnika Króla Kazimierza III Wielkiego w Strachówce”

Komentarze