Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie opublikowana została oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego. Elektroniczny informator stanowi kompendium wiedzy o powiatowych szkołach i propozycjach dla absolwentów szkół podstawowych [LINK].

W tym trudnym okresie walki z koronawirusem i koniecznością prowadzenia edukacji szkolnej zdalnie w domach, nie można zapomnieć o przyszłych absolwentach szkół podstawowych, przed którymi trudna decyzja związana z wyborem przyszłej szkoły średniej. Właśnie dla nich powstał elektroniczny informator stanowiący kompendium wiedzy o powiatowych szkołach i propozycjach ścieżki edukacyjnej dla młodych mieszkańców naszego powiatu, który dostępny jest na stronie internetowej Starostwa. Został on również wysłany do szkół podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego i ich organów prowadzących.

Wydział Edukacji i Kultury wspólnie ze szkołami dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński, przygotowali szeroką ofertę kształcenia w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych. Każda z przedstawionych propozycji przygotuje uczniów do dalszej edukacji na uczelniach wyższych i zdobycia tytułów naukowych oraz bardzo atrakcyjną propozycję kierunków kształcenia zawodowego w technikach zawodowych lub szkołach branżowych.

W siedmiu szkołach ponadpodstawowych uczniowie będą mogli rozpocząć naukę w łącznie
aż 38 różnych profilach i zawodach:
• Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach tradycyjnie zaproponowało naukę w klasie wojskowej oraz w klasie policyjnej. Nowym, bardzo interesującym kierunkiem, który utworzony zostanie w roku szkolnym 2020/2021, będzie klasa ratownictwa medycznego.
• Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce kształciło będzie w nowym roku szkolnym 2020/2021 w dwóch nowych profilach: humanistycznym i biologiczno-chemicznym.
• Technikum w Zespole Szkół w Zielonce zaoferowało naukę w następujących kierunkach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektronik, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hotelarstwa oraz w trzech kierunkach zupełnie nowych: technik programista, technik ochrony środowiska, technik realizacji nagłośnień.
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie to szkoła z 80-letnią tradycją, która uczy w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum. Liceum Ogólnokształcące proponuje naukę w klasie public relations z elementami psychologii. Technikum Ekonomiczne oferuje zaś zdobycie następujących zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik handlowiec, technik logistyk, technik spedytor.
• Oferta Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie na rok szkolny 2020/2021, to nauka w klasach o następujących profilach: biznesowy, psychologiczno-pedagogiczny oraz sportowo-turystyczny oraz w nowym profilu w roku szkolnym 2020/2021 – profil lingwistyczny.
• Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie oferuje kształcenie w takich oto zawodach: technik architektury krajobrazu, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk.
• Zespół Szkół w Wołominie przeprowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki oraz do klas wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi.
• Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego kształci w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz w Branżowej Szkole I Stopnia. Liceum Ogólnokształcące proponuje naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu technik mechanik, technik transportu kolejowego i technik usług fryzjerskich. Branżowa Szkoła I Stopnia zaś prowadzi nabór do klas wielozawodowych i klasy – mechanik pojazdów samochodowych.

– Mamy nadzieję, że opracowany w wersji elektronicznej informator o szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wołomińskiego pomoże w dokonaniu świadomego i w pełni przemyślanego wyboru, który ułatwi Wam zdobycie wykształcenia i spełnienie marzeń zawodowych. Zachęcamy Was do skorzystania z naszej oferty – napisali w przedmowie informatora Starosta Adam Lubiak i Wicestarosta Robert Szydlik.

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzony będzie w tym roku wyłącznie w formie elektronicznej przy pomocy platformy VULCAN. O terminach poszczególnych procesów rekrutacji Starostwo będzie informowało na swojej stronie internetowej.