Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020

493
Wózek inwalidzki, fot: pixabay.com

Miasto Kobyłka uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa edycja 2020” w wysokości ponad 58 tys. zł. Jest to forma wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

– w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, lub
– innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
– konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Gen. F. Żymirskiego 2. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne w wymiarze do 240 godzin w roku 2020.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie? Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 763 42 72. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce oraz wypełnienie Karty zapotrzebowania na wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej – 2020 oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym. Będzie miała zastosowanie w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” jest realizowany w 80 % z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz w 20 % ze środków własnych Miasta Kobyłka.

Komentarze